hledej

 Mapy na zakázku

Kromě map a atlasů, které vychází z účelové úpravy obálky některého ze stávajících výrobků naší firmy (viz. industriální program) rádi připravíme jakoukoliv mapu, atlas, brožuru nebo katalog přesně podle Vašich potřeb, představy, či zadání.

Poptávka a kalkulace ceny
V případě zájmu o prodej dat nás prosím kontaktujte s konkrétními požadavky, vypracujeme a zašleme vám předběžnou kalkulaci.


Regionální mapy

Ukázka regionální mapy zpracované na zakázku - Jihomoravské vinohrady a vinné sklepy

Publikace zpracované pro prezentaci zájmového území určitého regionu, mikroregionu, či destinace. Volba typu a podrobnosti mapy i náplň zobrazených a popsaných informací - atraktivit regionu je plně přizpůsobena záměru prezentace, tedy cíli zadavatele.


Turistické a cykloturistické mapy

Turistická mapa - Vyškovsko Cykloturist. a lyžařské trasy na Javornicku Cyklomapa - Radegast CykloTrack Moravské vinařské stezky ŠUMAVA 1:25 000 - outdoorová mapa

V současné době, kdy je turistika a zejména cykloturistika moderním trendem aktivního trávení volného času a rekreace se řada regionů a destinací cestovního ruchu prezentuje nabídkou těchto outdoorových aktivit. Naše firma je jedním ze specialistů na tato témata.

Jako jedna z mála firem v ČR Vám můžeme nabídnout zpracování zakázkové mapy z průběžně aktualizovaného podrobného mapového díla i s plnohodnotnou turistickou a cykloturistickou nadstavbou a informacemi o službách v cestovním ruchu


Reklamní a informační mapy a publikace

Trhací mapa Česká republika - kempy a chatové osady

Trhací mapa - Česká republika - kempy a chatové osady

Praha - centrum 1:10 000

Praha - centrum 1:10 000

Jihlava - trhací mapa

Jihlava - trhací mapa

Mapy a publikace zpracované k poskytování obecných informací nebo k prezentaci aktivit, či lokalizaci objektu nebo sítě služeb určitého specifického zákazníka.


Informační tabule a vývěsní mapy

Orientační mapa ve Zlíně

Jiné ukázky informačních tabulí:

V převážné míře regionální mapy, či plány měst a obcí, určené k umístění do terénu, do míst, kde návštěvníci regionu potřebují informace pro usnadnění orientace.

Náplň a informace v mapě může být specifikována přímo k místu instalace mapy, protože mapy jsou vyráběny přímým digitálním tiskem v malých sériích nebo přímo v kusech. Technologii výroby je možné vybrat tak, aby barevný motiv mapy i kompozitní materiály, ze kterých je mapa vyrobena, dlouhodobě odolávaly nejen vlivům počasí, ale do jisté míry i opotřebení způsobenému lidským faktorem.


Pohledové a panoramatické mapy

Ve spolupráci s firmou Kartografie HP Vám nabízíme možnosti využití 3D modelů zobrazení terénu, které jsou použity při vytváření pohledových (panoramatických) map, reliéfních map a animací pohybu nad zvolenou oblastí. Kromě vlastního území České republiky je možné využít až 30 km přesahu do zahraničí a zobrazovat tak celá příhraniční pohoří a regiony.

Výsledkem jsou reálná a objektivní zobrazení, neboť základem modelů jsou vrstevnice a situační obsah mapového díla firmy SHOCart.

Pohledové a reliéfní mapy lze získat zhotovením na přání buď v úplné podobě tisků až do nástěnné velikosti s případnými úpravami typu laminace, podložka, orámování nebo v elektronické podobě pro potřeby publikování tiskem nebo na Internetu.

Pohledové (panoramatické) mapy

Letní pohledová mapa - Orlické hory

Jiné ukázky pohledových a panoramatických map:

Pohledová mapa vznikne vytvořením digitálního modelu terénu zvolené oblasti (region, pohoří, kraj) a následným potažením povrchu tohoto modelu tzv. texturou. Touto texturou může být běžná mapa nebo tzv. ortofotomapa. Při využití běžné mapy jsou zvoleny podle přání jednotlivé vrstvy, které se mají zobrazovat (komunikace, zástavba, vodní toky a plochy, lesy, cyklotrasy apod.). U pohledové mapy je možné zvolit libovolný směr pohledu (např. pohled na Šumavu z české strany) a vertikální úhel pohledu (naklápění). Rovněž je možné přesně zadat místo, které má být centrem pohledu a vzdálenost k němu. Vše doplňují různé možnosti nastavení osvětlení, mlhy, pozadí a především barevné stupnice pro nadmořskou výšku (hypsometrie). Běžné použití hypsometrie je od zelené barvy po hnědou, pro zimní pohledové mapy je však možná jiná kombinace atd.

Pohledová mapa s využitím leteckých snímků (ortofoto) - Jizerské hory

Dojem skutečné reality zvyšuje použití kolmých leteckých snímků, tzv. ortofoto. Jsou výhodné zvláště na takových pohledových mapách, kdy je šířka záběru mapy do cca 10 km.

Reliéfní mapy

Za reliéfní mapu považujeme objektivní mapu ve skutečném měřítku, která je podložena zobrazením reliéfu terénu. Je použito kombinace stínování se zvoleným typem hypsometrie a vznikají tak letní a zimní verze turistických map a map regionů.

Animace

Animace poskytují nejdokonalejší představu o zvolené oblasti. Opět je možné s výhodou použít ortofotomapy a dosáhnout tak maximálního přiblížení se realitě. Nejběžnějšími typy animace jsou oblet okolo zvoleného místa nebo pohyb podél zvolené trasy (např. tok řeky, turistická trasa, trasa cyklomaratonu apod.). Podle přání jsou možné různé typy výstupů ve formě videoklipů použitelných jak pro PC tak tvorbu DVD.

Plastické mapy

Libovolné území může být zvoleno i pro výrobu plastických map až do velikosti 100x70 cm. Za využití digitálního modelu terénu je vytvořen předpis pro vyfrézování přesné formy a následovným tvarováním plastové desky s natištěnou mapou je vytvořena plastická mapa. Použitím sítotiskových barev je zajištěna odolnost potisku vůči otěru i povětrnostním podmínkám. Pro vybrané území (kraj, pohoří, region) mohou být s použitím jedné formy vytvářeny plastické mapy s různým potiskem - letní mapa, zimní mapa, mapa správního rozdělení apod.).

Bližší informace:
web: www.kartografiehp.cz
e-mail: j.prasil@jcvc.cz, h.prasilova@jcvc.cz

^ nahoru