hledej

 Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoodběratele


Máte-li zájem prodávat naše mapy, obraťte se na některého z našich obchodních zástupců.

Způsob objednávek

Objednávky prostřednictvím zaměstnance (zástupce)

Náš zaměstnanec, popřípadě smluvní regionální zástupce s Vámi provede objednávku dle aktuálního katalogu. Objednávka je poté odeslána do centra a dle dále uvedených dodacích podmínek vyřízena. Seznam regionálních zástupců naleznete zde

Dodací podmínky

  • objednávka učiněná do 12.00 hodin bude expedována do dvou pracovních dnů (nejpozději třetí pracovní den)
  • objednávka učiněná po 12.00 hodině bude expedována do tří pracovních dnů (nejpozději čtvrtý pracovní den)

V případě, že kupující nebude zastižen, bude učiněn pokus o předání následující pracovní den. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu vyfakturována dvojnásobná výše poštovného.

Platební podmínky:

Standardní splatnost činí 25 dnů. U pravidelných odběratelů a při plnění stanovených obchodních podmínek lze dohodnout individuální splatnost. V takovém případě je krácen celkový rabat (např. o 2% pro splatnost 45 dnů, popřípadě o 3% pro splatnost 60 dnů apod.). Dohodnutou splatnost potvrzuje prodávající.

Vykrytí objednávek

Pokud nebude některá položka zboží aktuálně skladem, bude dodána bezprostředně po doplnění zásob. Tato dodatečná dodávka již nebude zatížena poštovným. Objednávka této chybějící položky bude evidována 30 dnů. Pokud dodatečná položka nebude dodána do 30 dnů, považujte ji za zrušenou a v případě trvání požadavku je třeba ji objednat znovu.

Reklamace dodávky

Plně odpovídáme za výrobní vady a případné škody vzniklé při poštovní přepravě. Odběratel je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. V případě nesouladu může tuto zásilku odmítnout, popřípadě je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a současně mailem či faxem do distribučního centra. V případě, že reklamace dodávky nebude učiněna nejpozději do 3 pracovního dne, považuje se za odsouhlasenou. Reklamace bude poté vyřízena nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě nepřevzetí zásilky musí být vrácen i daňový doklad.

Remitenda

Dodavatel poskytuje remitendu dodaného zboží. Remitendou rozumíme výměnu neprodaného zboží za zboží jiného druhu v celkově stejné hodnotě. Remitendu lze vyřídit pouze prostřednictvím zástupce firmy (zaměstnanec, či smluvní regionální zástupce). Do remitendy nelze zařadit poškozené zboží a zboží "morálně zastaralé" (obvykle se jedná o zboží nakoupené před více než 12 měsíci). Nákup a cenu remitovaného zboží je třeba doložit odpovídajícím dokladem (fakturou).

^ nahoru