hledej

 Fotosoutěž

pravidla registrační a odesílací formulář vítězné galerie

Pošlete nám své fotografie a vyhrajte některé z nejnovějších titulů SHOCartu!

Kartografické vydavatelství SHOCart, spol. s r.o. pořádá vícekolovou soutěž pro amatérské fotografy. Jedno kolo trvá vždy 3 měsíce, poté následuje další tematicky uzavřené kolo. Soutěžíme o hodnotné ceny nejen z našeho vydavatelství.


Téma č. :  

  • Pořadatelem soutěže je SHOCart, spol. s r.o., se sídlem v Zádveřicích 48, 763 12 Vizovice. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která zašle fotografie v daném termínu na dané téma organizátorovi soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci vydavatelství SHOCart, spol. s r.o.
  • Cílem soutěže je vybrat nejzdařilejší fotografie na uvedené téma. Jeden soutěžící může na dané téma zaregistrovat maximálně 5 fotografií. Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesouvisející s tématem, popřípadě svým obsahem odporující dobrým mravům.
  • Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (jpeg) o minimálních rozměrech 1 024 x 768 pixelů prostřednictvím odesílacího formuláře. Jednotlivé foto nesmí kapacitou přesáhnout 2 MB. Ke každé fotografii musí autor přiložit název (nejlépe co nejpodrobnější lokalizace místa). Fotografie nesmějí být dodatečně upravovány vkládanými texty a různými rámečky, nedoporučujeme posílat fotografie upravované různými efekty, filtry, koláže apod.
  • Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění povinných údajů v odesílacím formuláři (jméno, příjmení, e-mail popř. volitelně adresa a telefon) a vyjádření souhlasu s prohlášením, že byl účastník seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely soutěže a nebudou podkladem pro žádné marketingové aktivity vydavatelství SHOCart ani nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny vždy do 30 dnů od ukončení kola soutěže na dané téma. O vítězi každého kola rozhoduje porota jmenovaná pořadatelem. Výsledky a vítězné snímky budou prezentovány na www stránkách pořadatele. Vítězové budou o výsledku informování e-mailem nebo telefonicky a bude s nimi domluven způsob předání cen.
  • Soutěžící odesláním e-mailu se soutěžními fotografiemi uděluje souhlas pořadateli bezplatně použít soutěžní fotografie na www stránkách a na produktech vydavatelství SHOCart, spol. s r.o. Autorská práva zůstávají autorovi fotografie.
  • Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

^ nahoru